Mer information

måndag 21 maj 2012

Hej från Gülsen


Hej

Jag heter Gülsen Uz och är nytillträdd förbundsordförande för Turkiska Ungdomsförbundet. Härmed vill jag tacka för förtroendet och alla gratulationer jag har fått. Det är häftig känsla att få förtroendet av 35 lokalföreningar. Jag är väl medveten om att uppdraget som förbundsordförande är utmanade och ansvarsfullt samtidigt som det är otroligt roligt och utvecklande.

TUF ska vara öppen, obunden, välkomnande och transparent förbund där samtliga lokalföreningar och i sin tur medlemmar ska ha god insyn i förbundet samt har stora möjligheter att få gehör för sina egna idéer.  
 
Jag vill att TUF ska ge verktyg till sina lokalföreningar för att de ska förbättra och utveckla sina lokalföreningar och skapa mervärdet till att behålla och rekrytera medlemmar. För att kunna göra det behövs det föras dialog med samtliga lokalföreningar. TUF behöver veta vad för utmaningar, farhågor och förväntningar TUF:s lokalföreningar har. Utifrån detta vill jag att TUF ska vidta återgärder och fylla de behov som finns hos lokalföreningarna. Förutom att öka kvalitén hos befintliga lokalföreningar, vill jag även öka antalet lokalföreningar. Jag vill att våra medlemmar, det vill säga barn och unga, ska veta att de kan starta lokalföreningar utifrån sitt intresse och engagemang. Samtidigt vill jag också skapa plattforum, där lokalföreningar sinsemellan utbyter erfarenheter och nätverkar. Dessa är långsiktiga, men är väl behövliga och viktiga för att TUF ska vara ett ungdomsförbund att räkna med.

Jag tar över stafettpinnen med ära, ödmjukhet och med stolthet efter Erol. Jag vill dock poängtera att det inte är ett enmansjobb, utan att det är ett teamarbete. Tillsammans med styrelsen kommer vi att representera våra medlemmar på bästa sätt. Samtliga styrelseledamöter, det vill säga Bilal, Tanyel, Ebru, Aysulu, Erol, Volkan, Cemal, Sinem, Eda, Fatma-Nur, Fatma, Tuba, Sevgi och Ogün, är helt fantastiska med bredd erfarenhet, drivkraft och kunskap som är tillgång för TUF. Ni kommer så småningom se förbättring, utveckling och förändring på TUF. Allt för att TUF ska vara ett ungdomsförbund att räkna med

Snart har vi vårt allra första styrelsemöte samt vårt kickoff, där vi ska gå igenom och klubba hela verksamhetsåret, planera, delegera, konkretisera och sätta igång vår 15-månadersresa som styrelse 2012/2013. TUF ska vara ett ungdomsförbund att räkna med.

Ni kan alltid nå mig via mail, gulsen@tuf.nu


Allt gott
Gülsen UzInga kommentarer:

Skicka en kommentar