Mer information

fredag 3 augusti 2012

Engagera dig för bättre villkor för brottsoffer

Vill du göra en insats för brottsdrabbade och vittnen och är turkisktalande? I så fall söker Brottsofferjourernas Riksförbundet dig som volontär! Här nedan kan du läsa mer om uppdraget.

Du ger hjälp via telefon
Volontärerna tar emot telefonsamtal från brottsdrabbade, vittnen och anhöriga. De ger information, vägledning, råd och stöd. Information ang. polisanmälan, vägledning i rättsprocessen, information om ersättning, medmänskligt stöd m.m.

Egenskaper:
Du behöver vara bra på att lyssna och kommunicera med människor, vara ordningsam och strukturerad samt själv vara i emotionell balans.

Du får utbildning:
Utbildningen ger dig kunskaper om rättsprocessen, om krisreaktioner, om samtalsmetodik, om skadeståndsfrågor, om Brottsofferjouren och andra hjälporganisationer. Ny kurs startar senare under hösten.

Åtagande:
Kan variera. Normalt ett pass (2-3 tim.) varannan vecka. Volontärträff eller fortbildning en kväll i månaden.

Språk:
Vi är speciellt intresserad av dig som har språkkunskaper, t.ex. turkiska, kinesiska, albanska, swahili - men även andra språk kan vara av intresse.

Var och när skall uppdraget utföras:
Telefoncentralen finns på Brottsofferjourernas Riksförbund, Hammarby Fabriksväg 25, (Hammarby Sjöstad), Stockholm. Uppdraget kan utföras på varierande tider. Vardagar. Dagtid eller kvällstid.

Kontakt:
Meddela ditt intresse till samordnare Göran Thornadtsson, E-post: goran.thornadtsson@boj.se

Kort om brottsofferjouren:
Brottsofferjourernas Riksförbund är en ideell organisation som kostnadsfritt ger stöd åt brottsoffer, vittnen och anhöriga. Det finns drygt hundra lokala brottsofferjourer runt om i landet. Här kan alla som drabbats av brott få information och konkret hjälp och stöd. Varje år hjälper Brottsofferjourerna i landet drygt 80 000 hjälpsökande.

Mer information finns på www.boj.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar