Mer information

lördag 6 oktober 2012

Så beslutas projektansökan

Föreningar som är anslutna till TUF har möjlighet att skriva projektansökan och bevilja ekonomisk medel. När projektansökan kommer in till TUF, så får alla i förbundsstyrelsen läsa projektansökan och majoritets röst gäller som beslut. Utifrån TUF:s bidragspolicy dömer, diskuterar, röstar och beslutar förbundsstyrelsen om ansökan ska beviljas eller avslås.

Ifall en förbundsstyrelseledamot sitter i styrelsen för den förening som söker projektmedel, får denna i fråga inte ha yttrande- och besluträtt och vi kör en sluten votering. Detta för att beslutet skall vara så opartisk som möjligt.

Utifrån majoritetsbeslutet, så skriver kontaktpersonerna för respektive förening ett beslutunderlag. Detta beslutunderlag skickas till föreningen och förbundsstyrelsen för TUF.

Detta är reell demokrati där majoritetsbeslut gäller och beslutet grundas på bidragspolicyn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar