Mer information

lördag 6 oktober 2012

Så beslutas projektansökan

Föreningar som är anslutna till TUF har möjlighet att skriva projektansökan och bevilja ekonomisk medel. När projektansökan kommer in till TUF, så får alla i förbundsstyrelsen läsa projektansökan och majoritets röst gäller som beslut. Utifrån TUF:s bidragspolicy dömer, diskuterar, röstar och beslutar förbundsstyrelsen om ansökan ska beviljas eller avslås.

Ifall en förbundsstyrelseledamot sitter i styrelsen för den förening som söker projektmedel, får denna i fråga inte ha yttrande- och besluträtt och vi kör en sluten votering. Detta för att beslutet skall vara så opartisk som möjligt.

Utifrån majoritetsbeslutet, så skriver kontaktpersonerna för respektive förening ett beslutunderlag. Detta beslutunderlag skickas till föreningen och förbundsstyrelsen för TUF.

Detta är reell demokrati där majoritetsbeslut gäller och beslutet grundas på bidragspolicyn.

tisdag 2 oktober 2012

Öppet webmöte den 8 okt, kl 17.30Hej alla

TUF kommer anordna ett öppet webmöte, där alla som intresserade av WEB/IT eller helt enkelt vill hjälpa till inom detta område kan delta.
Om ni tror/vet att ni kan hjälpa till, tveka inte, kom till mötet så tar vi all tips/råd/hjälp som vi kan få, det är enkelt att bli hemmablind och inte ser de ni ser.
Mötet kommer att ske kl. 17.30 den 8 oktober på TUFs kansli, Wargentinsgatan 5. Är porten låst, ring 08 652 24 38

Med vänliga hälsninga
Erol Yücel
Förbundsstyrelseledamot