Mer information

onsdag 20 augusti 2014

Idol och rasism


Många har nog sett klippet härunder Filip Dikmen kallar Idol-juryn för rasister. Jag ska vara en riktig party-pooper och kritisera TV4 och Idol för det här. Enligt många internetkällor jag har läst är den här killen en skådespelare, om så är fallet känner jag spontant att det var väldigt onödigt att skriva ett manus där han kallar juryn för rasister. Behövs det verkligen fler klipp där folk får spy ut sin galla över invandrare? Det kan behövas en diskussion om rasism och användningen av ordet. Men det här, nej jag vet inte. Blä. 
Användningen av ordet rasism är väldigt sällan nyanserat, eftersom man inte har exakta riktlinjer för vad rasism egentligen är (eftersom varje person upplever det olika) är det lätt att svänga sig med ordet. Man måste dock komma ihåg att rasism är en ideologi, inte bara ett ord. Nationalencyklopedins definition av rasism är följande:1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken);
2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär;
3) antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser;
4) övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen;
5) föreställningen att denna hierarkiska klassifikation berättigar medlemmar av förment överlägsna raser att dominera, exploatera och t.o.m. förinta medlemmar av förment underlägsna raser.  

Problemet med att använda ordet rasist eller rasism för saker som inte är "rätt" är att ordet blir urholkat, det tappar sin mening och slagkraft. Man ska kalla saker för vad det är, absolut. Men att använda ordet rasism på ett mer ansvarsfullt sätt skulle ge ordet mer tyngd. Ett annat ord som kan vara bra att använda istället är "främlingsfientlig". Så här skriver NE:
Även åsikter och handlingar som inte i alla avseenden motsvarar definitionen ovan kan med viss rätt benämnas rasism, när det rör sig om allmän motvilja mot medlemmar av grupper som definieras genom fysiska, kulturella eller beteendemässiga karakteristika, utan hänsyn till enskilda gruppmedlemmars individuella särdrag. Ofta är dock uttrycket främlingsfientlighet mer adekvat om sådana attityder.

Det jag menar är inte att man ska sluta använda ordet rasism, men man kan tänka igenom när och hur man använder det för att ordet inte ska tappa sin mening. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar