Mer information

Om TUF


Syfte

Vår uppgift är att, i hela landet, samla turkiska barn och ungdomar till en meningsfull och stimulerande verksamhet. Vi ska främja en samexistens mellan den turkiska gruppen och det svenska samhället i en ömsesidig tolerans. Vi ska värna om alla människors rätt att fritt utöva samt utveckla sin kultur och samtidigt främja turkiska ungdomars behov av att bevara sin kulturella identitet.

Vision

Vår vision är att bli en av de bästa organisationerna i Europa på att ta fram
integrationsfrämjande metoder och åtgärder och att bli en stark opinionsbildare i det svenska samhället.


Historik

I Sverige finns ca 40 000 turkar av vilka ungefär hälften är ungdomar mellan 7-25 år. De flesta invandrade till Sverige under 60 -och 70-talet i hopp om att tjäna ihop tillräckligt mycket för att en dag återvända till Turkiet. Nu börjar den tredje och fjärde generationen turkiska ungdomar växa upp i Sverige. Samhällsklimatet och arbetsmarknaden är inte längre densamma. Situationen har förändrats på både gott och ont. Förr fanns det gott om jobb, idag är det desto svårare att hitta ett fast arbete, men däremot har möjligheterna och viljan att studera utvecklats i en positiv riktning bland turkiska ungdomar.


Turkiska Ungdomsförbundet (TUF) bildades 1983 som en kommitté under Turkiska Riksförbundet med utgångspunkten att samla turkiska ungdomar under ett tak. Sedan 1995 är TUF en självständig organisation som idag (2010) består av närmare 8000 medlemmar och 36 föreningar från 11 regioner; Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Varberg, Gävle, Norrköping, Linköping, Jönköping, Uppsala och Eskilstuna.Vår styrelse

Om vår tidning Euroturk

Bli medlem på TUF